آشنایی با SmartRPMS

SmartRPMS سامانه ای هوشمند و آنلاین برای مدیریت پروژه های مختلف در شرکت ها می باشد. این محصول با در اختیار داشتن ماژول های مختلف سعی در راه اندازی بستری کارآمد برای شرکتها و سازمان ها را دارد. کنترل فعالیت های پروژه های مختلف، مدیریت فروش و درآمد و هزینه های پروژه ها، مدیریت خرید تجهیزات و اموال و د...

مرور بیشتر

1 - 1 از ( 1 ) رکوردها