آشنایی با SmartDCIM (سامانه هوشمند مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز داده)

SmartDCIM یک محصول توسعه یافته و بومی مبتنی بر فناوری و تکنولوژی روز شرکتهای نرم افزاری و پیشرو در زمینه محصولات مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز داده در سطح جهانی است.  بطور خلاصه در شکل زیر توانمندی این محصول و انچه که می تواند برای پوشش نیازمندی های مرکز داده شما انجام دهد، نمایش داده شده است.  در این ...

مرور بیشتر

1 - 1 از ( 1 ) رکوردها